Polska +48 22 646 69 90   /     Україна +380 68 336 33 51

Outsourcing
pracowniczy
01.
Praca
tymczasowa
02.
Rekrutacje
i selekcje
03.

Outplacement
04.
Praca
tymczasowa
05.
Pracownicy
z Wietnamu
06.

Grupa Demos Personnel

Grupa Demos działa na rynku polskim od roku 2004. W ciągu tego okresu mieliśmy przyjemność współpracować z ponad 2 500 firm i przedsiębiorstw na terenie Polski realizując projekty doradcze, szkoleniowe, rekrutacyjne, pracy tymczasowej, outsourcingu pracowniczego oraz logistyczne i informatyczne w zakresie wsparcia procesów HR. Dzięki wykorzystaniu międzynarodowego know-how oraz synergii działań w ramach grupy Demos dostarczamy usługi na najwyższym poziomie potwierdzone wysokim wskaźnikiem NPS.

Pracownicy z Wietnamu

Wietnam jest jednym z największych światowych centrów przemysłu tekstylnego i meblarskiego, a pracownicy z tego kraju cieszą się doskonałą opinią jako personel wysoko wykwalifikowany i zmotywowany. Pogłębiające się niedobory na polskim rynku pracy pozwalają sądzić, że rekrutacja z Wietnamu jest rozwiązaniem niezbędnym dla utrzymania płynności produkcji w wielu polskich przedsiębiorstwach. Jako pierwsza polska agencja pracy podjęliśmy wysiłek, żeby nasza oferta oparta była na realnych kontaktach

Aktualności

Zasoby ludzkie w czasie pandemii covid-19

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online „Demos dla przemysłu. Zasoby ludzkie w czasie pandemii covid-19” organizowanym przez Demos Personnel. Webinar odbędzie się 06.11.2020 o godz. 10:00 na platformie ZOOM. Patronat nad wydarzeniem objęła Polsko-Ukraińska Izba…

Cudzoziemcy wracają na polski rynek pracy

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w ZUS na koniec sierpnia wynosiła 658 tys. Statystyki pokazują, że wrócili na polski rynek pracy. Największa liczba osób spoza Polski pracujących w naszych kraju pochodzi z Ukrainy.

Certyfikowane szkolenia pracowników

DEMOS Personnel uruchamia certyfikowane szkolenia pracowników według wskazań Klienta w zawodach deficytowych, m.in.: monterów, operatorów maszyn CNC, spawaczy, ślusarzy, elektryków, tapicerów oraz kierowców wózków widłowych.

Oferta dla firm

01.

Outsourcing pracowniczy

02.

Praca tymczasowa

03.

Rekrutacje i selekcje

04.

Outplacement

05.

Doradztwo HR

06.

Outsourcing procesów

Wspierane branże

01.

Przemysł

02.

Logistyka

03.

Elektronika

04.

Przetwórstwo ryb

Potrzebujesz pracowników?
Napisz już teraz

Razem znajdziemy optymalne rozwiązanie, i dostarczymy wykwalifikowanych pracowników, którzy zoptymalizują działania firmy