Polska +48 22 646 69 90   /     Україна +380 68 336 33 51

Oferta dla firm

01.

Outsourcing pracowniczy

Dla wielu firm outsourcing prac związanych na przykład z montażem czy pakowaniem to skuteczny sposób na usprawnienie procesów i obniżenie kosztów operacyjnych. Właściwy HR partner wykracza swoimi usługami poza zwykłe pośrednictwo. Coraz więcej zakładów pracy korzysta z outsourcingu zasobów ludzkich jako strategicznego kroku w celu uzyskania dostępu do specjalistycznej wiedzy, ulepszenia usług wewnętrznych, zwolnienia miejsca, maksymalizacji zasobów i dostosowania produkcji do zmieniających się potrzeb konsumentów. Demos Personnel świadcząc usługi outsourcingu siły roboczej uzupełnia kadrę naszych klientów biorąc pod uwagę sezonowość produkcji oraz kontrolę kosztów.

02.

Praca tymczasowa

Dla wielu firm outsourcing prac związanych na przykład z montażem czy pakowaniem to skuteczny sposób na usprawnienie procesów i obniżenie kosztów operacyjnych. Właściwy HR partner wykracza swoimi usługami poza zwykłe pośrednictwo. Coraz więcej zakładów pracy korzysta z outsourcingu zasobów ludzkich jako strategicznego kroku w celu uzyskania dostępu do specjalistycznej wiedzy, ulepszenia usług wewnętrznych, zwolnienia miejsca, maksymalizacji zasobów i dostosowania produkcji do zmieniających się potrzeb konsumentów. Demos Personnel świadcząc usługi outsourcingu siły roboczej uzupełnia kadrę naszych klientów biorąc pod uwagę sezonowość produkcji oraz kontrolę kosztów.

03.

Rekrutacje i selekcje

Demos Personnel oferuje dobór personalny kandydatów na stanowiska wakujące u naszych klientów. Prowadzimy rekrutacje stałe i doraźne, indywidualne oraz grupowe. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu cudzoziemców do pracy na polskim rynku. Korzystamy z puli rekrutacyjnej wielu krajów europejskich oraz azjatyckich. Usługi realizujemy poprzez własną sieć biur krajowych, zagranicznych oraz współpracę z licencjonowanymi agentami rekrutacyjnymi na terenie Europy Centralnej i Wschodniej oraz Azji. Działamy wyłącznie legalnie oraz oficjalnie, z poszanowaniem standardów etycznej rekrutacji międzynarodowej. Potrafimy przeprowadzić skomplikowane procesy selekcji i testowania umiejętności – zarówno online, jak i onsite, także z udziałem klienta. Zapraszamy do zapoznania się z bazą naszych kandydatów.

04.

Outplacement

W ramach obsługi procesów outplacementu Demos Personnel wspiera klientów w zakresie: doradztwa zawodowego i psychologicznego dla ich pracowników, pomocy w poszukaniu i kreacji nowych stanowisk pracy, relokacji czy określeniu optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego. Do tej pory pomogliśmy znaleźć i polubić nową pracę tysiącom osób.

05.

Doradztwo HR

Demos Personnel koncentruje się na przyciąganiu talentów, rozwijaniu ludzkich zdolności, motywowaniu, zatrzymywaniu i zarządzaniu ludźmi z właściwymi zestawami umiejętności i odpowiednim doświadczeniem, aby osiągnąć cele organizacji naszych klientów. Poprzez wieloletnią obsługę największych zakładów pracy w Polsce możemy także oferować analizy i rozwiązania biznesowe nawet najtrudniejszych zagadnień związanych z zasobami ludzkimi, w szczególności dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, koordynacji i monitoringu pracy, pay-roll, zarządzania transportem i zakwaterowaniem dużych grup pracowników.

06.

Outsourcing procesów

Outsourcing procesów daje możliwość uwolnienia i alokowania zasobów w obszary kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
Dzięki powierzeniu odpowiedzialności za wybrane procesy biznesowe specjalistom DEMOS Personnel nasi Klienci osiągają istotne obniżenie kosztów operacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników jakościowych i ilościowych. Ten elastyczny i bardzo efektywny model współpracy sprawdza się w przypadku dużych powtarzalnych procesów, jak również w sytuacji wsparcia dla pojedynczych aktywności biznesowych.

Potrzebujesz pracowników
Napisz już teraz

Razem znajdziemy optymalne rozwiązanie, i dostarczymy wykwalifikowanych pracowników, którzy zoptymalizują działania firmy